Рубрика: Без рубрики, Մայրենի

Անդաստան

Արեւելեան կողմն աշխարհի
Խաղաղութի՜ւն թող ըլլայ…
Ո՜չ արիւններ, քրտինք հոսին
Լայն երակին մէջ ակօսին.
Ու երբ հնչէ կոչնակն ամէն գիւղակի՝
Օրհներգութ՜իւն թող ըլլայ։

Աշխարհին արևելյան կողմում
Խաղաղությո՜ւն թող լինի…
Լայն ակոսների միջով
Ո՜չ թե արյուն, այլ քրտինք թող հոսի
Ու երբ հնչեն զանգերը գյուղերի՝
Օրհներգութ՜յուն թող լինի:

 

Աշխարհի արևելյան կողմում
Թող խաղաղություն լինի ոչ թե կռիվ
Թող հնչեն զանգերը գյուղի որ օրհներգություն լինի
Ոչ թե պատերազմ լինի:

Реклама
Рубрика: English, Ruseren

Учебный комплекс «Мхитар Себастаци»

Я хочу поговорить о нашей школе. Я учусь в Южной школе учебного комплекса «Мхитар Себастаци». Я очень люблю свою школу. Наши классы очень светлые,  потому что в нашей школе нет стен.

У нас бывают весёлые деньки. После уроков мы можем кататься на велосипеде. Во дворе мы играем в разные игры, когда погода тёплая. У нас в школе есть много растений и мы каждый день поливаем их. У нас так же есть большая собака. Кличка собаки Медвежонок. Все дети в школе любят Медвежонка. У Медвежонка есть маленький дом за школой. Обязанность всех учеников в школе каждый день кормить Медвежонка. Летом у нас есть открытый бассейн, в котором мы плаваем после уроков. Вокруг школы много фруктовых деревьев. Иногда, когда погода бывает тёплой, мы делаем наши уроки во дворе под деревьями.

Мы проходим разные уроки: армянский язык, русский язык, английский язык, математику, естествознание, технологию и физкультуру. Я люблю все предметы, но больше всего я люблю выборочный урок кино-фото, потому что он интересный. Столько о нашей школе.

 

Our school
I want to speak about our school. I study at the Southern School of «Mkhitar Sebastatsi» Educomplex. I like my school very much. Our classrooms are very light because there are no walls in our school. We have joyful days here. After classes, we can ride bikes. When the weather is fine we play different outdoor games. We have a lot of plants in our school and we water them every day. We also have a big dog. Its name is Arjuk. All the children in our school love Arjuk. Arjuk has got a small doghouse behind the school. It is all the children’s duty to feed Arjuk every day. In summer we have an outdoor swimming-pool where we swim after classes. We have a lot of fruit trees around our school. Sometimes when the weather is fine we do our lessons outside, under the trees. We do different subjects at school: Armenian, Russian, English, Maths, Nature Study, Technology and PE. I like all the subjects, but most of all I like…Armenia……… because it is very interesting. This is all about our school.
                                              Իմ դպրոցը

Ես ուզում եմ խոսել մեր դպրոցի մասին: Ես սովորում եմ <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի Հարավային դպրոցում:  Ես շատ եմ սիրում իմ դպրոցը: Մեր  դասասենյակները շատ լուսավոր են, որովհետև չկան պատեր մեր դպրոցում: Մենք զվարճալի օրեր ենք ունենում այստեղ:

Դասերից հետո մենք կարող ենք վարել հեծանիվ: Երբ եղանակըհաճելի է լինում, մենք խաղում ենք տարբեր բակային խաղեր: Մենք շատ բույսեր ունենք մեր դպրոցում և մենք ամեն օր ջրում ենք այդ բույսերը: Մենք նաև ունենք մի մեծ շուն: Շան անունը Արջուկ է: Դպրոցի  բոլոր երեխաները սիրում են Արջուկին: Արջուկը ունի մի փոքր տնակ դպրոցի հետևում: Դպրոցի բոլոր երեխաների պարտականությունն է Արջուկին կերակրել ամեն օր: Ամռանը մենք ունենք բացօթյա լողավազան, որտեղ մենք լողում ենք դասերից հետո: Կան շատ պտղատու ծառեր դպրոցի շուրջը: Երբեմն, երբ եղանակը հաճելի է լինում, մենք անում ենք մեր դասերը դրսում, ծառերի տակ:

Մենք անցնում ենք տարբեր առարկաներ. հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, մաթեմատիկա, բնագիտություն,տեխնոլոգիա և մարմնակրթություն: Ես սիրում եմ բոլոր առարկաները, բայց ամենից շատսիրում եմ ընտրովի առարկան ֆոտո-կինո, որովհետև այն հետաքրքիր է: Այսքանը մեր դպրոցի մասին:

 

Рубрика: Без рубрики, Ճամփորդություն

Բժնի մասին տպավորություներ

Մենք գնացինք բժնի այնտեղ տեսանք բազմաթիվ հետաքրքիր բաներ,Մենք առաջինը գնացինք Հրազդան գետ որի երկարությունը կազմում է 141 կմ, այն սկիզբ է առնում Սևանալճից և թափվում Արաքս գետ:Արաքս գետի ափին նախաճաշեցինք հետո մի քանի անգամ խմբով նկարվեցինք,հետո գնացին սուրբ Աստվածածին եկեղեցի մեր բաղտը բերեց այնտեղ պատարաք էր, եկեղեցում մեր հոգևոր երգերը ասացինք, դուրս գալուց եկեղեցու բակից բոլոր երեխաները սուրբ ջուր լցրեցին շշերի մեջ և խմեցին այդ ջուրը խմելուց հետո մենք օրհնվեցինք:Մեր ճանապարորդությունը շարունակեցինք Բժնի բեռդ այցելելով մենք անցանք գյուղերի կողմերով և գտանք աստղի մի կտոր այդ բերեցինք մեր տունը Բժնի բերդը հասնելու համար պետք է բարձրանալ երկար բարձունքը մենք կարողացանք այդ դժվարությունը հաղթահարել:Այն կառուցվել է 10-11-րդ դարերին մենք այտեղից խխունջներ և խնձորներ հավաքեցինք,գնացին Սուրբ Սարգիս եկեղեցի այնտեղ նույնպես բարձունք հաղդահարեցինք անցանք գերեզմաների մոտով հետո վերջում եկեղեցուց դուրս գալուց բակից մասուր հավաքեցինք:

Рубрика: Без рубрики, English

Our school

I want to speak about our school. I study at the Southern School of «Mkhitar Sebastatsi» Educomplex. I like my school very much. Our classrooms are very light because there are no walls in our school. We have joyful days here. After classes, we can ride bikes. When the weather is fine we play different outdoor games. We have a lot of plants in our school and we water them every day. We also have a big dog. Its name is Arjuk. All the children in our school love Arjuk. Arjuk has got a small dog house behind the school. It is all the children’s duty to feed Arjuk every day. In summer we have an outdoor swimming-pool where we swim after classes. We have a lot of fruit trees around our school. Sometimes when the weather is fine we do our lessons outside, under the trees. We do different subjects at school: Armenian, Russian, English, Maths, Nature Study, Technology and PE. I like all the subjects, but most of all I like……Maths…… because it is very interesting. This is all about our school.
 
to study-սովորել
Southern School-Հարավային դպրոց
light-լուսավոր
joyful-երջանիկ
weather-եղանակ
different-տարբեր
outdoor games-բակային խաղեր
behind-հետև
duty-պարտականություն
to feed-կերակրել
outdoor swimming-pool-բացօթյա լողավազան
most of all-ամենից շատ
interesting-հետաքրքիր
  1. Where do you study? Որտե՞ղ ես սովորում:
  2. Do you like your school? Դու սիրու՞մ ես քո դպրոցը:
  3. Why do you like your school? Ինչու՞ ես սիրում քո դպրոցը:
  4. What do you usually do after classes? Ի՞նչ ես դու սովորաբար անում դասերից հետո:
  5. What subjects do you do at school? Ի՞նչ առարկաներ ես անցնում դպրոցում:
  6. Which subject do you like most of all? Ո՞ր առարկան ես սիրում ամենից շատ:
Рубрика: Без рубрики, Ruseren

Стихи про осень Хамо Сахян «Поздняя осенняя песня»

Учащиеся выбирают и  читают стихи, которые им больше всего понравились, объясняют своими словами текст стихотворения, переводят на армянский язык.

 

Չվող թռչուններն անցան գնացին

Պարան առ պարան,

Շարան առ շարան անցան գնացին:

Ականջների մեջ

Վերջին որոտի կանչերը տարան

Ու վերջին կանաչ-կարմիրը տարան

Իրենց թևերին…

 

 

 

Չվող թռչուններն անցան գնացին

Պարան առ պարան,

Շարան առ շարան անցան գնացին:

Ականջների մեջ

Վերջին որոտի կանչերը տարան

Ու վերջին կանաչ-կարմիրը տարան

Իրենց թևերին:

Աչքերում իրենց թափուր մնացած

Բույն-օջախների պատկերը տխուր

Եվ կտուցներին` իրենց թափառիկ,

Անգուշակելի ծիվ-ծիվը տարան:

Չվող թոչուններն անցան գնացին

Շարան առ շարան…

Մնացողները կծիկեն դառնում

Թրջվելու վախից

Եվ կամաց-կամաց բներն են քաշվում:

Ծառերը մրսած մատների վրա

Իրենց քրքրված ստվեր-կմախքի

Կողերն են հաշվում:

Մի ուշքը շաղված շնչահատ քամի,

Շուրթերի վրա

Խոնավ շրշյունը խազալ-խաշամի,

Սատանան գիտի թե ո՞ւր է տանում:

Ցուրտ է, կմեռնի մամուռն անտառում:

 

Мертвые птицы скончались

Канатная веревка,

Они пошли в бар и пошли.

В ухе?

Последняя гроза, которую они взяли

И они взяли последний зеленый-красный

К их крыльям …

 

 

 

 

Мертвые птицы скончались

Канатная веревка,

Они пошли в бар и пошли.

В ухе?

Последняя гроза, которую они взяли

И они взяли последний зеленый-красный

В их крыльях.

В их глазах нет

Нос-очаговая картина грустная

И к бородам, их странникам,

Они не дали непростительного титула.

Мертвые колокола исчезли

Совместно по ряду …

Курильщики будут цепляться за него

Фокусировка на страхе

И постепенно они двигаются.

Деревья на замороженных пальцах

Их разрушенный теневой скелет

Стороны подсчитаны.

Не беспокойтесь о глотке свежего воздуха,

На губах

Сырость сыпи,

Сатана знает, куда ведет.

Холодно, он умрет в лесу.

Рубрика: Без рубрики, Մայրենի

Մայր դպրոցի ընտրած գրքի մասին

Հարցեր, որոնց պետք է անդրադառնալ
 
Ո՞վ է գրքի հեղինակը (գտնել համացանցից տեղեկություններ նրա մասին, էլ ի՞նչ գրքեր է գրել):
Էդվարդ Միլիտոնյանը
Առաջարկեք գիրք, որի մասին լսել եք, բայց մեր ընթերցասրահում չկա:
Չեմ լսել
Ով էր գրքի հերոսը, ինչպիսի՞ն էր նա:
Թարսինեն
Գրքում դուրս գրեք մեկ էջի սահմանում ձեզ դուր եկած հատվածը, որպեսզի դասարանում ընկերների համար ընթերցեք:
Մրցույփի հանձնաժողովը միաձայն հաղթող ճանաչեց Թարսինեին:  Նրան  հանձնեցին  մի արծսթյա  շերեփ,  որի կոթին  գրված է»Զնգզնգուհի  լավագույն խոհարարին»: Դղյակից դուրս գալիս  հանձնաժողովի անդամները չէին զլանում բամբասել:
Ես մի բան ավելացնեմ թագավորը սկզբից ցույց էր տալիս, որ նա Թրսինեի եփած ճաշը չի հավանում, բայց հենց հանձնաժողովը եկավ   նա հանձնեց մրցանակը և գովեց նրան:
Ի՞նչ սովորեցիք այս գրքից:
Որ մարդու հետ կարելի է  կատակել, ուրախանալ և զվարճանալ
Գիրքը ձեզ դո՞ւր եկավ, ինչպե՞ս կներկայացնեք այս գիրքը, որ ձեր ընկերներն էլ ցանկանան այն կարդալ:
Թագավորը սկզբից ցույց էր տալիս, որ նա Թրսինեի եփած ճաշը չի հավանում, բայց հենց հանձնաժողովը եկավ   նա հանձնեց մրցանակը  Իմ  Թարսինեին և գովեց նրան: